สมองซีกที่คุณถนัด

ซ้ายแบบทดสอบสมองขวา

ตอบ 12 คำถามดังต่อไปนี้และค้นพบ!

คุณมองเห็นอะไรในสบตาแรก?

หน้าหรือถ้วยรูปภาพ © Frank Hensler

ข้อใดตรงกับคุณที่สุด?

ตัดสินใจเร็ว! คุณถนัดอะไรมากกว่า?

ห้องนั่งเล่น
ระเบียง

คุณตัดสินใจอย่างไร?

รายการซื้อของของคุณมีหน้าตาอย่างไร?

รายการยุ่งเหยิง
รายการชัดเจนเรียบร้อย

นักเต้นกำลังหมุนตัวไปทางใด?

หน้าหรือถ้วยรูปภาพ © Nobuyuki Kayahara

คุณรับรู้และจดจำข้อมูลข่าวสารในลักษณะใดได้ดีกว่า?

ดูภาพต่อไปนี้อย่างถี่ถ้วน

ล•ยดรงฤ„

เด็กผู้หญิงมีผมสีอะไร?

ไขว้มือซ้อนกัน มือข้างไหนอยู่ด้านบน?

เปรียบเทียบทั้งสองภาพ คุณพบความแตกต่างกี่จุด?

รูปซ้าย
รูปขวา

ตัดสินใจอย่างเร็ว! เลือกคำที่ตรง ไม่ใช่สี:

ตัดสินใจอย่างเร็ว! เลือกคำที่ตรง ไม่ใช่สี:

ตัดสินใจอย่างเร็ว! เลือกคำที่ตรง ไม่ใช่สี:

ตัดสินใจอย่างเร็ว! เลือกคำที่ตรง ไม่ใช่สี:

คุณมองเห็นอะไรในสบตาแรก?

หน้าหรือถ้วยรูปภาพ © Sehtestbilder.de